مقاله ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارمترهای اقلیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های زعفران از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارمترهای اقلیمی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله عملکرد
مقاله عوامل اقلیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرپور ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خراشادی زاده امید
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قوچانیان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زعفران به عنوان با ارزش ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه ای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان است، بطوریکه بیش از ۹۳٫۷ درصد تولید جهانی این محصول گران بها به ایران اختصاص دارد، اما علیرغم قدمت کشت زعفران و ارزش افزوده این محصول در مقایسه با بسیاری از محصولات زراعی رایج در کشور سهم کمتری از فناوری های نوین را به آن اختصاص یافته و تولید آن عمدتا بر دانش بومی متکی بوده است. تحقیق حاضر با هدف توسعه و ارزیابی کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی در محاسبه عملکرد محصول گیاه زعفران بر اساس پارامتر های اقلیمی انجام گرفته است. کالیبراسیون و صحت سنجی مدل ها با استفاده از آمار عملکرد این محصول و عوامل اقلیمی طی سال های ۶۸ – ۱۳۶۷ صورت پذیرفت. به منظور ارزیابی مدل ها از شاخص های آماری ضریب همبستگی، میانگین قدرمطلق خطا و میانگین مربعات خطا استفاده شد. شبکه عصبی پیشنهادی با ضریب همبستگی ۰٫۹۵ میانگین قدر مطلق خطا ۰٫۰۷ و میانگین مربعات خطا ۰٫۲ از دقت مناسبی در تخمین عملکرد گیاه زعفران داشت. تحلیل حساسیت مدل ها نشان داد که عملکرد محصول بیشترین حساسیت را به عامل بارندگی سپس دما و در نهایت رطوبت دارد. به طور کلی، کاربرد شبکه عصبی انتخابی در این مقاله می تواند زمینه ارتقای عملکرد محصول زعفران را در شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه فراهم نماید.