مقاله ارزیابی کارایی شبکه منطقه ای تولید و جمع آوری شیر در بخش مرکزی شهرستان هشترود با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی شبکه منطقه ای تولید و جمع آوری شیر در بخش مرکزی شهرستان هشترود با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط شهر و روستا
مقاله پتانسیل اقتصادی
مقاله مساله بهینه سازی
مقاله مدل حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کولایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصدقی سراسکانرود زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیوندهای روستایی – شهری باعث شکل گیری شبکه های ناحیه ای میان سکونتگاه های روستایی و نواحی شهری بشمار می آیند. این شبکه ها زمینه ساز استخراج مازاد محصولات کشاورزی به طرف نقاط شهری و بازارهای مصرف است. پیوند نقاط روستایی با صنایع فرآوری مواد لبنی از طریق واحدها و عوامل جمع آوری شیر ایجاد می گردد، و زمینه شکل گیری شبکه های تولید و جمع آوری شیر را فراهم می کند و باعث اتصال عملکرد نواحی کشاورزی با صنایع شهری است. این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی تولید و جمع آوری شیر با تاکید بر پیوندهای روستایی – شهری انجام گرفته است. برای بررسی این موضوع از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی و پیمایش میدانی بهره گرفته شد. برای مکانیابی ایستگاه های جدید و بهینه سازی شبکه از مدل پتانسیل اقتصادی و مدل حمل و استفاده شده است. نتاج تحقیق بیانگر آن است که پیش نیاز اساسی برای توسعه فعالیت های لبنی ایجاد زیرساخت ها و امکانات برای جمع آوری، فرآوری و بازاریابی محصولات لبنی می باشد. لذا با توجه به حجم تولید و ظرفیت ایستگاه های موجود برای کاهش هزینه ها و رعایت فاصله استاندارد مسافت طی شده شیر از زمان دوشش تا نزدیک ترین مرکز جمع آوری و تبعات آن ایستگاه جدیدی در شرق شهرستان مکان یابی و تغییرات لازم دروضع موجود شبکه از طریق تغییر یال های انتقال جریان ها به گره ها اعمال گردید.