مقاله ارزیابی کارایی دانشگاه ها و دانشکده ها از دیدگاه تولید دانش با روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی دانشگاه ها و دانشکده ها از دیدگاه تولید دانش با روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید دانش
مقاله ارزیابی کارایی
مقاله تحلیل پوششی داده ها و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری رنجبر مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمی آریا
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه کار علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش آن است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها روشی برای ارزیابی دانشگاه ها و دانشکده ها از دیدگاه تولید دانش ارایه نماید. در این پژوهش از شاخص های ورودی نظیر منابع انسانی و فیزیکی و شاخص های خروجی نظیر دانش آشکار و پنهان استفاده شده است. این شاخص ها از طریق مطالعه مقالات و اسناد و نظرسنجی از خبرگان به دست آمده است. نمونه مورد بررسی این پژوهش را پانزده دانشکده فنی و مهندسی از دانشگاه امیرکبیر تهران تشکیل می دهد. داده های مربوط به دانشکده ها از طریق رجوع به اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با افراد مسوول به دست آمده است. جهت حل مدل تحلیل پوششی داده ها و استخراج نتایج از نرم افزار DEA استفاده شده. از نتایج به دست آمده در این پژوهش می توان به رتبه بندی دانشکده ها از دیدگاه کارایی در تولید دانش، نمودار توزیع فراوانی کارایی دانشکده ها و پتانسیل توسعه برای رسیدن به مرز کارایی برای هر دانشکده اشاره کرد.