مقاله ارزیابی کارایی تولیدکنندگان چغندرقند دشت قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله چغندرقند از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی تولیدکنندگان چغندرقند دشت قزوین
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله چغندرقند
مقاله کارایی فنی
مقاله قزوین
مقاله کارایی مدیریت
مقاله مقیاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چغندرقند یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تامین شکر مورد نیاز داخل دارد. بررسی کارایی تولید چغندرقند عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن، بدون نیاز به هزینه های اضافی می باشد. در این مطالعه، انواع کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس برای تولیدکنندگان چغندرقند دشت قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است و هم چنین میزان بهینه نهاده ها برای دستیابی به بیشینه کارایی تولید این محصول بررسی گردید. اطلاعات و داده ها از طریق تکمیل ۶۰ پرسشنامه در سال زارعی ۸۹-۱۳۸۸، جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی های فنی، مدیریتی و مقیاس تولیدکنندگان چغندرقند در منطقه به ترتیب برابر ۸۹٫۶، ۷۰٫۵ و ۷۹ درصد بوده است. هم چنین نهاده های کود، نیروی کار و بذر بیش از مقدار بهینه و نهاده های سم و آب کمتر از میزان بهینه به کار گرفته می شوند.