مقاله ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره ای و بارانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره ای و بارانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری هوشمند
مقاله ایستگاه هواشناسی اتوماتیک
مقاله تبخیر – تعرق
مقاله نیاز آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: قیصری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مروج الحکامی بیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخمین صحیح نیاز آبی گیاهان برای حفاظت از منابع آبی کشور بسیار مهم است. لیکن در بیشتر مطالعات انجام شده در ایران برای تخمین تبخیر – تعرق گیاه از آمار بلندمدت هواشناسی استفاده می شود. این در حالی است که حتی داده های همزمان ایستگاه های هواشناسی غیرکشاورزی می تواند به کم یا فرآبرآورد تبخیر – تعرق گیاه منجر شود. بنابراین ضرورت دارد کارشناسان و متخصصان آبیاری از میزان خطای برآورد تبخیر – تعرق محاسبه شده با استفاده از آمار بلندمدت هواشناسی آگاه باشند. هدف از این مطالعه، ارزیابی دقت تخمین تبخیر – تعرق گیاه مرجع با استفاده از آمار بلندمدت هواشناسی به جای آمار همزمان در مدیریت های آبیاری – قطره ای و بارانی بود. به این منظور، آمار سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ در سه ایستگاه هواشناسی اصفهان، هواشناسی کبوترآباد اصفهان و فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برای ارزیابی انتخاب شد. نتایج نشان داد حداکثر مقدار خطای میانگین مربعات نسبی (n-RMSE) در صورت استفاده از آمار بلندمدت هواشناسی (تخمینی) به جای آمار همزمان هواشناسی (واقعی) برای محاسبه تبخیر – تعرق در مدیریت آبیاری قطره ای ۲۴ درصد، در مدیریت آبیاری بارانی ۱۸ درصد، در فصل بهار ۲۲ درصد، در فصل تابستان ۲۰ درصد، در فصل پاییز ۴۴ درصد و در فصل زمستان ۵۶ درصد بدست آمد. بر پایه نتایج این مطالعه، آمار بلندمدت هواشناسی قابلیت کاربرد در مدیریت کم آبیاری را ندارند. از سویی با توجه به حساسیت بیشتر سیستم آبیاری قطره ای به تنش رطوبتی در مقایسه با سیستم آبیاری بارانی، استفاده از آمار بلندمدت در تخمین تبخیر – تعرق به منظور برنامه ریزی آبیاری قطره ای، توصیه نمی شود. در نهایت، استفاده از ایستگاه های هواشناسی اتوماتیک و استفاده از آمار همزمان برای مدیریت آبیاری دقیق، بویژه برای اعمال مدیریت کم آبیاری در شرایط بحران کمبود آب توصیه می شود.