مقاله ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله مدیران ادارات کل تربیت بدنی
مقاله مدیران کارآفرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرزاده عبدالمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی می باشند. از این روی شناسایی و پرورش ویژگی های مربوط به کارآفرینی به خصوص در مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت بدنی ایران می باشد. این پژوهش توصیفی – پیمایشی و بصورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل ۳۹۷ نفر مدیران ادارات کل تربیت بدنی استان ها و شهرستان های کشور در سطوح مختلف سلسله مراتبی بوده که از این تعداد ۱۶۹ نفر با استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد که توسط سازمان کانادایی متنوع سازی اقتصاد غرب (۲۰۰۷) منتشر شده بود و شامل ۷۵ سوال ۴ گزینه ای در طیف لیکرت، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد؛ متغیرهای جاه طلبی (اعتماد به نفس) و استقلال طلبی مدیران تربیت بدنی بسیار بالا، متغیر مخاطره پذیری بالا و متغیرهای رهبری، انگیزش و پایداری کمتر از حد متوسط است. شاخص کارآفرینی به مفهوم کلی در در بین مدیران ادارات کل تربیت بدنی به مقدار ۲٫۵۸ کمی بیش از حد متوسط (۲٫۵) است، که حاکی از استقرار وضعیت متوسطی از کارآفرینی است. بنابراین برای اعتلای کارآفرینی، پرورش ویژگی های شخصیتی مدیران ضرورت دارد.