مقاله ارزیابی ژئوشیمیایی منابع آب منطقه زیرراه استان بوشهر از دیدگاه کشاورزی و توصیه کشت مطلوب بر اساس آب موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ژئوشیمی از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ژئوشیمیایی منابع آب منطقه زیرراه استان بوشهر از دیدگاه کشاورزی و توصیه کشت مطلوب بر اساس آب موجود
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ژئوشیمیایی
مقاله آب کشاورزی
مقاله خاک و گیاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد زینب
جناب آقای / سرکار خانم: بوسلیک زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ویژگی های نواحی خشک و نیمه خشک، سدیمی بودن خاک و منابع آبی است که برای آبیاری مصرف می شود. از این رو، اندازه گیری دقیق غلظت یون های آب های زیرزمینی و سطحی از اقدامات اولیه در بررسی کیفیت آب برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی است. به منظور بررسی ژئوشیمیایی آب آبیاری دشت زیرراه از اطلاعات ۱۹ نمونه آب زیرزمینی و ۵ نمونه آب سطحی استفاده شده است، همچنین به منظور تکمیل این تحقیق از نسبت های ESP، RSC، Ca/Mg، شاخص PI و رده بندی ویلکاکس نیز استفاده شده است. نمودار پایپر نمونه های آب منطقه، نشان دهنده انحلال کانی تبخیری هالیت است. با توجه به شوری منابع آب دشت زیرراه پس از ارزیابی ژئوشیمیایی آب آبیاری، گیاهان سازگار به شوری این منابع تعیین شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوری منابع آب دشت زیرراه بجز رودخانه شاپور از مقدار مجاز بیشتر است. رودخانه شاپور بهترین کیفیت را در بین منابع آب منطقه دارد.