مقاله ارزیابی پیامد درمان بیماران دچار سل در شهرستان رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پیامد درمان بیماران دچار سل در شهرستان رشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله مقاومت دارویی
مقاله نتایج درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی نیا امین
جناب آقای / سرکار خانم: طارمیان سنبل
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانیان فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سل هنوز یکی از مشکلات مهم بهداشتی کشورهای در حال پیشرفت از جمله ایران و سل مقاوم به دارو در کشور ما در حال تبدیل شدن به یک معضل بهداشتی مهم است.
هدف: ارزیابی نتیجه درمان بیماران دچار سل در شهرستان رشت از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹
مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی گذشته نگر بوده است. داده ها از طریق نرم افزار ثبت سل شامل اطلاعات دموگرافی و پرسش های مربوط به بیماری سل استخراج و پرونده ی بیمارانی که دچار عود، شکست یا مقاومت چند دارویی شده بودند وارد مطالعه شد.
نتایج: ۹۸ بیمار بررسی شدند که ۸۸ نفر (۸٫۸۹%) مذکر و ۱۰نفر مونث (۲٫۱۰%) بودند و میانگین سنی بیماران ۴۱٫۹۹±۱۶٫۶۷ سال بود. ۵۹ بیمار (۲٫۶۰%) درمان دارویی با داروهای گروه ۱ و ۳۹ بیمار (۸٫۳۹%) درمان دارویی با داروهای گروه ۲ دریافت کرده بودند. ۸۶ بیمار(۸٫۷۸%) دچار سل ریوی و ۱۲ بیمار (۲٫۱۲%) دچار بیماری خارج ریوی بودند. بین زندانی بودن و نتیجه درمان (P=0.01) و هم چنین مورد بیماری (p=0.001) ارتباط معنی داری بدست آمد.
نتیجه گیری: ثبت کامل و درست اطلاعات و برنامه ریزی مناسب با استفاده از یافته های این مطالعه برای رفع عوامل موثر بر مقاومت دارویی می تواند در کاهش هزینه ها موثر باشد. جهت دسترسی به نتایج مناسب تر، مطالعه ای جامع در سطح استان، قبل و بعد از شروع درمان برای تشخیص مقاومت اولیه و ثانویه پیشنهاد می شود.