مقاله ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه های ورزشی و مدیریت پیامدها (مطالعه موردی ورزشگاه شهید کاظمی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه های ورزشی و مدیریت پیامدها (مطالعه موردی ورزشگاه شهید کاظمی)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استادیوم فوتبال شهید کاظمی
مقاله ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف)
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله توسعه پایدار
مقاله شهرداری منطقه ۱۹ تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خستو زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پیرو طوبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیان مساله: امروزه مفاهیمی چون مشارکت اجتماعی، سلامت در تمامی ابعاد آن، دسترسی به منابع اطلاعاتی و… در توسعه پایدار شهری اهمیت یافته اند. توجه به مردم به عنوان بهره مندان توسعه و دخالت دادن آن ها (مشارکت) در روند توسعه و توجه به تمامی آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدامات توسعه ای بر زندگی اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
روش پژوهش: نوع مطالعه در این پژوهش از نظر مسیر، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده است. برای گردآوری اطلاعات نیز، از روش میدانی و اسنادی استفاده شده است. در بخش اسنادی، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص مکان مورد مطالعه و پروژه مورد نظر گردآوری شده و در بخش میدانی نیز وضع موجود در قالب مصاحبه های اکتشافی، مشاهده و بررسی کاربری های عمده، شناسایی گروه های مردمی و در نهایت به گردآوری پرسش نامه های مورد نظر ختم شد. در واقع بررسی پیامدها از طریق روش کمی و پیمایش از ساکنان اطراف پروژه و نیز از روش کیفی و ابزار مصاحبه عمیق در کسب نظرات مسوولان شهرداری منطقه ۱۹ و اعضاء شورایاری استفاده شد.
اهداف پژوهش: هدف پژوهش ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ساخت استادیوم فوتبال شهید کاظمی بر ساکنان منطقه ۱۹ شهرداری تهران می باشد نتایج تحقیق نشان می دهد که. افزایش روحیه ورزش و میل و رغبت نوجوانان و جوانان و جذب آن ها به ورزش، کاهش آسیب های اجتماعی و بزه کاری در محله، دسترسی اهالی به امکانات ورزشی و فرصت رفتن به استادیوم و دیدن بازی ها از نزدیک، غنی شدن اوقات فراغت اهالی به خصوص نوجوانان و جوانان، استعداد یابی در میان جوانان و نوجوانان و… از مهم ترین پیامدهای مثبت و ایجاد ترافیک در منطقه، خرید و فروش مواد مخدر در اطراف استادیوم، از بین رفتن آرامش اهالی محله، کاهش امنیت محله (نزاع بین تماشاچیان)، بالا رفتن اجاره بها در محله و… از مهم ترین پیامدهای منفی از نظر ساکنان و نیز اعضاء شورایاری و مسوولان شهرداری بوده است.