مقاله ارزیابی پراکنش و تخریب بیولوژیکی ناشی از فعالیت قارچ سفالوسپوریوم در نسخ کاغذی مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پراکنش و تخریب بیولوژیکی ناشی از فعالیت قارچ سفالوسپوریوم در نسخ کاغذی مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه و موزه ملی ملک
مقاله نسخ کاغذی
مقاله مطالعه ساختاری
مقاله تخریب بیولوژیکی
مقاله آسیب های قارچی
مقاله سفالوسپوریوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آچاچلویی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکزایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعالیت قارچ ها از مهم ترین عوامل تخریب بیولوژیکی آثار کاغذی در آرشیوها است. به همین علت، حذف این عوامل از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به رفتار مختلف قارچ ها نسبت به روش های درمان، لازمه انتخاب روش بهینه برخورد با این گونه آثار، شناخت دقیق نوع قارچ موثر بر کاغذ، مکانیسم، شکل و شدت آسیب وارده به اثر است. از این رو، شناخت گونه های مختلف قارچ در آرشیوها و تاثیرات آن بر ویژگی های کاغذ، همواره از دغدغه های اصلی محققان و حفاظت گران این حیطه بوده است. مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک، به عنوان یکی از غنی ترین مجموعه های نسخ کاغذی ایران مطرح است. ارزیابی شناسنامه نسخ این مجموعه، نشان از فعالیت قارچ ها، در حدود ۵۴۰ نسخه دارد. از جمله قارچ هایی که در بررسی آرشیوها گزارش شده است، قارچ سفالوسپوریوم است که شناخت تاثیرات آن بر ویژگی های کاغذ، از سوالات پیش روی این پژوهش است. از این رو در پژوهش حاضر آثار این مجموعه، با هدف ارزیابی پراکنش قارچ سفالوسپوریوم و تاثیرات مخرب آن بر ویژگی های بصری و ساختاری کاغذ، بررسی شدند. در این راستا پس از کشت نمونه ها و شناسایی جدایه ها و تعیین پراکنش این قارچ، آثار مبتلا به این جنس مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، جهت ارزیابی تغییرات ساختاری، از آنالیز ATR-FTIR،SEM  و EDS استفاده شد. نتایج گویای فعالیت قارچ سفالوسپوریوم در ۵ درصد از نمونه های مورد بررسی بود. فعالیت این قارچ، ایجاد لکه های صورتی و قرمز تا قهوه ای بر کاغذ، تخریب ساختار سلولزی کاغذ توسط آنزیم های سلولاز، آسیب به ویژگی های سطحی الیاف، فروشست بیولوژیکی ترکیبات معدنی کاغذ و درنتیجه، افت خصوصیات فیزیکی آن را در پی دارد.