مقاله ارزیابی پتانسیل های اکوتوریستی منطقه بش قارداش بجنورد با استفاده از مدل SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری از صفحه ۳۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پتانسیل های اکوتوریستی منطقه بش قارداش بجنورد با استفاده از مدل SWOT
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوریسم
مقاله ژئومورفوتوریسم
مقاله بش قارداش
مقاله بجنورد
مقاله مدل SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری تیمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکوتوریسم، به طور عمده بر منابع و جاذبه هایی استوار است که محیط طبیعی در اختیار گردشگر قرار می دهد که بهره گیری از آن علاوه بر نیازمندی به امکانات و شرایط مناسب مستلزم حفاظت از منابع طبیعی است، این امر از طریق تعیین پتانسیل محیط زیست طبیعی برای جذب گردشگران قابل تحقق است. مقاله حاضر با تکیه بر پژوهش انجام شده با مدل SWOT، قابلیت و محدودیت های عوارض ژئومورفولوژیکی موثر بر اکوتوریسم در منطقه بش قارداش از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد را بررسی و تحلیل کرده است. جهت ارزیابی و تحلیل پتانسیل ها و تنگناهای توسعه اکوتوریسم در منطقه بش قارداش و به منظور دستیابی به راهبردهای کلی توسعه گردشگری در محدوده مطالعاتی، با طبقه بندی ساختارهای مربوطه، با استفاده از مدل SWOT راهبردهای تلفیقی استخراج شد. ضمن تهیه نقشه ژئومورفولوژی منطقه با نرم افزار ILWIS با استفاده از این مدل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آن تعیین و اولویت بندی شده است. مجموع امتیاز وزنی نقاط قوت منطقه برابر با ۳٫۹۹۵ بدست آمده است. حال آنکه مجموع امتیاز وزنی نقاط ضعف منطقه ۱٫۵۳ تعیین گردیده است. این نشانگر تاثیر برتر نقاط قوت منطقه بش قارداش در میان عوامل داخلی است. از سوی دیگر مجموع امتیاز وزنی فرصت ها و تهدیدهای منطقه به ترتیب برابر با ۲٫۸۹ و ۱٫۱۱ محاسبه شده است. برتری امتیازهای مربوط به فرصت های گردشگری و نقاط قوت داخلی مانند جاذبه های اکوتوریستی ممتاز و تنوع چشم اندازهای طبیعی و بکر در سطح منطقه، حاکی از وجود شرایط بسیار مطلوب برای برگزاری تورهای طبیعت گردی، انواع فعالیت های اکوتوریستی و توسعه گردشگری ماجراجویانه، ورزشی، درمانی، علمی، تابستانی و زمستانی در منطقه بش قارداش است. در حالی که فقدان زیرساختها، امکانات لازم، تبلیغات موثر، عدم سرمایه گذاری های مناسب و کمی توجه به مناطق گردشگری کوهستانی و دره ای به عنوان سرمایه های اکوتوریستی کشور در سطح کلان، از موانع توسعه اکوتوریسم پایدار در این منطقه هستند.