مقاله ارزیابی پتانسیل تولید انرژی بادی در ایستگاه های منتخب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پتانسیل تولید انرژی بادی در ایستگاه های منتخب ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژی تجدید پذیر
مقاله توربین های بادی
مقاله نیمرخ باد
مقاله طبقات سرعت
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قانقرمه عبدالعظیم
جناب آقای / سرکار خانم: شاهکویی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مهار منابع انرژی های تجدیدپذیر، یکی از راهکارها جهت اتخاذ مدیریت ریسک در حوزه تامین انرژی می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های ساعتی و دوره آماری سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ م، میزان تولید انرژی در مقیاس فصلی و سالانه برای ۳ ارتفاع ۱۰، ۳۰ و ۴۰ متری از سطح زمین برای ۴۲ ایستگاه کشور، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج سرعت باد، نشان دهنده بیشترین میانگین سالانه سرعت باد موثر به میزان ۸٫۵۹، ۱۱٫۳۵ و ۱۲٫۲۹ متر بر ثانیه برای ایستگاه زابل و کمترین آن با ۵٫۶۷، ۷٫۲۵ و ۸٫۳۶ متر بر ثانیه، به ترتیب برای سطوح ۱۰، ۳۰ و ۴۰ در گرگان می باشد. نتایج نشان می دهند که در بین فصول مختلف سال، بهار و تابستان مشترکا با میانگین ۶۹ و ۱۲۹ وات بر متر مربع بترتیب برای تراز ارتفاعی ۱۰ و ۳۰ متر، همچنین بهار با ۱۵۰ وات بر متر مربع برای تراز ارتفاعی ۴۰ متر، بیشترین پتانسیل تولید انرژی بادی را دارا می باشند. از طرف دیگر در بررسی انجام شده در میان ایستگاه های مختلف کشور، مشخص گردید که بیشترین توان چگالی نیروی باد در ارتفاع ۴۰ متری از سطح زمین بترتیب با مقادیر ۳۰۴۲، ۱۶۷۵ و ۱۰۹۲ وات بر متر مربع در مقیاس سالانه به ایستگاه های زابل، اردبیل و کیش اختصاص یافته است. از این رو انرژی بادی می تواند جایگزین مناسبی نسبت به سوخت های فسیلی در برخی از مناطق کشور مطرح باشد.