مقاله ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۲ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف آب خانگی
مقاله تست گاما
مقاله پارامترهای موثر در مصرف
مقاله مدیریت تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نیا نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش جمعیت و تغییر ساختار جمعیتی طی دهه های اخیر در کشور، اهمیت نیاز به تغییر در شیوه های مدیریت تقاضای آب شرب شهری و پیش بینی تقاضاهای جدید از طریق تحلیل عوامل موثر بر مصرف آب را بیشتر کرده است. لذا ارزیابی خصوصیات فیزیکی و رفتاری مشترکان آب شرب شهری تحت شرایط مختلف مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و رفتاری مشترکان شهری و با مدنظر قرار دادن تاثیر شرایط اقلیمی در دوره های زمانی مختلف برای شهر نیشابور در خراسان رضوی انجام شد. از آنجا که پارامترهای تاثیرگذار بر مصارف آب شهری معرفی شده در تحقیقات مختلف قبلی بسیار متفاوت بود، لذا در این تحقیق سعی شده تا با مدنظر قرار دادن تقریبا تمام عوامل موثر با هم (۲۷ متغیر ورودی)، از توانمندی های تست گاما برای ارزیابی اثرات مذکور در یک فضای ناپارامتریک استفاده شود. در ابتدا به کمک تست گاما مقدار نزدیک ترین همسایگی و تعداد داده های مورد نیاز برای مدل سازی تعیین شد. سپس با استفاده از روش های مختلف تعبیه سازی، متغیرهای تاثیرگذار و ترکیبات مختلف این متغیرها که بر میزان مصرف آب شرب موثر بودند، انتخاب شدند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که متغیرهای زیادی از جمله متغیرهای مرتبط با عرصه و اعیان، وسایل و تجهیزات کم و پرمصرف، پارامترهای اقلیمی، خصوصیات سیستم توزیع و مشخصات مشترکان، پارامترهای اقتصادی و شرایط مصرف در دوره های قبل بر مصرف دو ماهه، سالانه و مصرف بلندمدت مشترکان آب شرب موثر است. همچنین مصرف متوسط بلندمدت مشترکان شهر نیشابور تقریبا برخلاف نتایج دیگر مطالعات ارائه شده به وضعیت فشار آب شبکه حساس بود، هر چند که رضایت مندی مشترکان از خدمات رسانی شرکت آب و فاضلاب نیز تا حدودی مصرف طولانی مدت آنها را تحت تاثیر خود داشت. بنابراین، تفاوت های کمی و کیفی مشاهده شده در عوامل تاثیرگذار بر مصرف آب شرب، در بازه های زمانی مختلف و تعدد این عوامل، نیاز به نگاه ویژه تر و دقیق تر به مصرف آب مشترکان و بازنگری سیاست های مدیریتی در بخش تامین و تقاضای آب شرب شهری کشور را ضروری می نماید.