مقاله ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با روش آنبالاگان در محیط ArcGIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چاکرود گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۹۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با روش آنبالاگان در محیط ArcGIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چاکرود گیلان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمین لغزش
مقاله پهنه بندی خطر
مقاله آنبالاگان
مقاله ArcGIS
مقاله چاکرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفقتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحت جو عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع زمین لغزش در مناطق شمالی کشور، به دلیل بارش های فراوان، کاربری های ناصحیح و سازندهای حساس به فرسایش، در حال افزایش است. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زمین لغزش ها، ارزیابی و پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش ها از طریق تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش است. روش های متعددی برای پهنه بندی وجود دارد که از میان آنها روش آنبالاگان برای منطقه مورد مطالعه استفاده شد. در این روش نقشه های مورد نیاز مانند نقشه های شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی، آبهای زیرزمینی و واحدهای کاری در محیط GIS با استفاده از نرم افزار Arcmap  تهیه و پس از امتیازدهی به عوامل مورد نیاز در روش آنبالاگان، در نهایت نقشه پهنه بندی منطقه ارائه شد. در پایان برای ارزیابی صحت مدل یاد شده، نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه مورد مطالعه تهیه و آنگاه از مقایسه نقشه پراکنش زمین لغزش با نقشه پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان، مشخص شد که اکثر زمین لغزش های وقوع یافته در این حوضه در پهنه خطر زیاد قرار دارند که توسط مدل ارائه شده بود.