مقاله ارزیابی و مقایسه ویژگی های شیمیایی روغن زیتون در ارقام زرد، روغنی، شنگه،کنسروالیا و ماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و مقایسه ویژگی های شیمیایی روغن زیتون در ارقام زرد، روغنی، شنگه،کنسروالیا و ماری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن زیتون
مقاله اندیس یدی
مقاله پروفیل اسید چرب
مقاله ترکیبات فنلی
مقاله توکوفرول ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ دوست زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: زینانلو علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش خصوصیات شیمیایی روغن ۵ رقم مختلف میوه ی زیتون منطقه طارم (شنگه، ماری، کنسروالیا، زرد، روغنی) مورد بررسی قرارگرفت و بهترین نوع زیتون از نظر کمیت وکیفیت روغن استحصال شده تعیین گردید. روغن به روش پرس و سانتریفیوژ استخراج گردید. آزمایشات شامل پروفیل اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی ، مقادیراندیس یدی، توکوفرول ها و پلی فنل ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام شد. نتایج حاصل نشان داد اسید اولئیک در اسیدهای چرب، آلفا توکوفرول در توکوفرول ها و اسید سیرینجیک در پلی فنل هادرصد غالب را به خود اختصاص می دهند. در ارتباط با اکثر ویژگی های شیمیایی (اسیدهای چرب، اندیس یدی، توکوفرول ها و پلی فنل ها) ارقام زیتون مورد بررسی نیز تفاوت معنی دار در سطح ۰٫۰۵ مشاهده شد.