مقاله ارزیابی و مقایسه روش های تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت سیستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و مقایسه روش های تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت سیستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخیر و تعرق
مقاله لایسیمتر
مقاله فائو پنمن مانتیث
مقاله سیستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری حلیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش های مختلفی برای اندازه گیری تبخیر و تعرق وجود دارد که مهمترین آنها روش فائو پنمن مانتیث می باشد که در ایران از این روش جهت برآورد تبخیر و تعرق استفاده می شود، اما در بعضی مناطق به دلیل کمبود داده های هواشناسی امکان استفاده از این روش وجود ندارد. لذا در این پژوهش به مقایسه تبخیر و تعرق محاسبه شده به روش بلانی کریدل، جنسن هیز، جنسن هیز اصلاحی و هارگریوز سامانی با روش فائو پنمن مانتیث و روش لایسیمتر در دشت سیستان پرداخته شده است تا بتوان روشی که بیشترین همبستگی را با این دو روش دارد شناسایی کرده و در مواقع لزوم از آن استفاده شود. نتایج مطالعه نشان داد معادله بلانی کریدل با ضریب همبستگی ۰٫۹۷۳ و ۰٫۹۷۱ بالاترین همبستگی و روش هارگریوز با ۰٫۷۵ و ۰٫۶۹ کمترین همبستگی را با روش فائو پنمن مانتیث و لایسیمتر دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت در منطقه زابل که جزء مناطق خشک کشور می باشد معادله بلانی کریدل برآورد بهتری از تبخیر و تعرق ارائه می دهد.