مقاله ارزیابی و رتبه بندی ریسک در زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی (مطالعه موردی: مجتمع ذوب آهن اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و رتبه بندی ریسک در زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی (مطالعه موردی: مجتمع ذوب آهن اصفهان)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله زنجیره تامین فولاد
مقاله شرکت ذوب آهن اصفهان
مقاله تاکسونومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خالوکاکایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توجه به فرصت ها و تهدیدهای موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزیابی توان صنایع و شرکت ها در رویارویی با عدم قطعیت ها و ریسک های موجود ضروری و مهم بوده و مدیریت ریسک های زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت می باشد. مدیریت ریسک فرایند شناسایی عوامل ریسک، ارزیابی آن ها و برنامه ریزی برای کاهش اثرات نامطلوب ریسک ها می باشد. ارزیابی ریسک یکی از مراحل مهم مدیریت ریسک بوده و با توجه به وجود ریسک های فروان و نیز لزوم صرف بهینه منابع در زنجیره تامین، اهمیت زیادی دارد و نادیده گرفتن آن و حتی اجرای ناقص این فرایند ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بر بخش های مختلف زنجیره وارد کند. ارزیابی و رتبه بندی بندی ریسک، برتری هر ریسک را بر اساس شاخص های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارایه پاسخ مناسب برای هر ریسک فراهم می گردد. در این تحقیق با ارایه یک مدل جامع و سلسله مراتبی برای ارزیابی ریسک، ضمن شناسایی ریسک های اصلی زنجیره تامین با تکیه بر روش ساختار شکست ریسک و تعیین معیارهای اندازه گیری، پرسشنامه جامعی تهیه شده و بر اساس آن اهمیت نسبی هر ریسک در شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان مطالعه موردی با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی تعیین شده است. لذا ریسک های مربوط به فرایند تامین و تامین کننده به عنوان بحرانی ترین ریسک ها در این مجتمع شناخته شدند.