مقاله ارزیابی و تحلیل دقت مدل های جامع کاملا غیر خطی و ساده شده برای شیرهای کنترل جریان اسپولی با وضعیت های انطباقی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مکانیک هوا فضا از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و تحلیل دقت مدل های جامع کاملا غیر خطی و ساده شده برای شیرهای کنترل جریان اسپولی با وضعیت های انطباقی مختلف
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز ابعادی
مقاله شیر سروهیدرولیک
مقاله مدل غیرخطی
مقاله تحلیل دقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معادلات غیرخطی شیرهای کنترل جریان اسپولی، دبی های کنترلی را از طریق پورت های شیر به پارامترهای آن مرتبط می سازند. این معادلات حالات شیرهای مرکز بحرانی، فراانطباقی و فروانطباقی را پوشش می دهند. عدم تساوی عرض اسپول ها و موقعیت خنثای نامتعارف اسپول های شیر نیز می تواند با استفاده از این مدل شبیه سازی شود. علاوه بر این، مدل ساده شده شیر کنترل جریان اسپولی با فرضیاتی می تواند برای سهولت تحلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله دقت مدل کاملا غیرخطی در مقایسه با مدل ساده شده متعارف مورد تحلیل قرار -می گیرد. بر اساس مدل خطی مرتبه دوم یک سیستم سروهیدرولیک، آنالیز ابعادی مدل کاملا غیرخطی شیر نشان می دهد که دقت مدل مستقل از انتخاب یک دسته خاص از پارامترهای آن است. در واقع، خطای مدل برای یک مقدار معین از ضریب میرائی هیدرولیکی به مقادیر پارامترهای مدل وابسته نیست، به گونه ای که ترکیب این پارامترها منجر به یک ضریب میرائی ثابت می شود. بنابراین دقت مدل می تواند از قبل به کمک شبیه سازی تعیین شود. این نکته می تواند انعطاف پذیری بالایی را در اختیار طراح سیستم کنترل هیدرولیک قرار دهد تا از امکان استفاده از مدل ساده شده شیر بدون تعیین خطاهای مدل سازی اطمینان حاصل نماید. به دلیل اینکه سیستم های هیدرولیکی به ندرت فراتر از محدوده فرکانسی مورد نظر به حرکت در می آیند، می توان نتیجه گرفت که برای بسیاری از کاربردها، مدل ساده شیر بیان دقیقی ازدینامیک شیر را می تواند فراهم سازد.