مقاله ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب های بین المللی
مقاله تصاویر ماهواره ای
مقاله تغییرات کاربری
مقاله آلاگل
مقاله آلماگل و آجی گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایران با دارا بودن تالاب های متعدد، که ۲۲ تالاب آن در معاهده بین المللی رامسر به ثبت جهانی رسیده است، دارای جایگاه ویژه ای در آسیای جنوب غربی است. سه تالاب بین المللی آجی گل، آلماگل و آلاگل در دشت ترکمن صحرا از اکوسیستم های مهم جهانی بوده که در این تحقیق با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست بررسی شده اند. تصاویر ماهواره ای سنجنده های TM و ETM+ در سال های ۱۹۸۷، ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ بعد از عملیات تصحیح اتمسفری و هندسی با نمونه های تعلیمی برداشت شده با روش طبقه بندی ماکزیمم احتمال در شش کلاس آب، اراضی نمکی، اراضی بایر، پوشش گیاهی تراکم کم، پوشش گیاهی تراکم متوسط و پوشش گیاهی تراکم زیاد رده بندی شدند و با انتقال به محیط GIS و استفاده از تابع تحلیلی Union، تغییرات رخداده در قالب ماتریس های اولیه- ثانویه طی دوره مورد مطالعه (۱۹۸۷-۲۰۱۰) ارزیابی شده اند. کاهش سطح آب تالاب ها از ۲۵۹۱٫۸ هکتار در سال ۱۹۸۷ به ۱۲۸۰٫۶ هکتار در سال ۲۰۱۰ و همچنین کاهش اراضی نمکی، کاهش پوشش گیاهی با تراکم زیاد و افزایش پوشش گیاهی با تراکم متوسط و کم، و در نهایت، بدون تغییر ماندن میزان مساحت اراضی بایر از اهم این تغییرات است، که از جمله علل اصلی این تغییرات را باید در مسائلی مانند خشکسالی های اخیر، احداث سد، برداشت بی رویه آب تالاب ها برای مصارف کشاورزی، پرورش ماهی و احداث کانال و جاده در منطقه و بین تالاب ها جستجو کرد.