مقاله ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر در پذیرش شخصیت های مشهور در برنامه های تبلیغاتی از دیدگاه مصرف کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر در پذیرش شخصیت های مشهور در برنامه های تبلیغاتی از دیدگاه مصرف کننده
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گواهی شخصیت مشهور
مقاله ریسک مجادله ای
مقاله تصویر نام تجاری
مقاله اعتبار شخصیت مشهور
مقاله تناسب شحصیت مشهور با محصول
مقاله گروه مرجع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوند محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده امام علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از گروه های مرجع در بازاریابی و تبلیغات کالاها بخشی از هزینه های سازمان ها را در راستای پیشبرد اهداف فروش محصولات تشکیل داده است. افراد مشهور به عنوان بخشی از گروه های مرجع به سبب قابلیت های ویژه و منحصر خود می توانند باعث ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از محصولی خاص گردند.
در این تحقیق با ارزیابی ۱۱ مولفه از افراد مشهور به شناخت باورها و سلایق مصرف کنندگان پرداخته شد تا عواملی که بر پذیرش افراد مشهور توسط مشتریان نقش موثری ایفا می کنند شناسایی و رتبه بندی گردند. نتیجه تحقیق نشان داد که اولویت بندی مشتریان به ترتیب: شهرت، حضور در تبلیغات چند کالا هم زمان، تناسب با محصول، اعتبار ، جذابیت، مانوس بودن با مخاطب، کاربر بودن فرد مشهور از محصول، ریسک مجادله ای، سابقه حضور در تبلیغات مختلف و ملیت فرد مشهور می باشد. همچنین ۳ مولفه شهرت، حضور در تبلیغات چند کالا هم زمان و ملیت فرد مشهور در حوزه تاثیر گذاری معنی دار قرار گرفتند.
این تحقیق مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۲۱۰ پرسشنامه توزیع گردید که با توجه به نیاز نمونه گیری از نقاط مختلف تهران برای این تحقیق ابتدا تهران را به پنج خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز تقسیم شد و سپس در هر یک از این مناطق نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفت.
جهت تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند گانه با ارزیابی ضرایب بتا حاصل شده از آزمون جهت رتبه بندی استفاده شده است.