مقاله ارزیابی و اصلاح معیار شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاک های رسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۹۱۷ تا ۹۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی و اصلاح معیار شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاک های رسی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد خاکی
مقاله واگرایی
مقاله معیار شیمیایی
مقاله آزمایش پین هول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان جلال
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی سیدداریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله روش های تشخیص پتانسیل واگرایی خاک های رسی، آزمایش های شیمیایی هستند. این آزمایش ها بر اساس تاثیر یون سدیم به عنوان عامل شیمیایی اصلی در واگرایی خاک رس، بنا نهاده شده اند. بررسی های انجام شده نشان می دهند که بین نتایج آزمایش ها فیزیکی و معیارهای شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاک های رسی، تطابق چشم گیری وجود ندارد. در پژوهش حاضر پس از تهیه نتایج آزمایش های انجام شده بر روی ۱۸ منابع قرضه مصالح رسی سدهای خاکی، ابتدا هم خوانی معیار شیمیایی دکتر رحیمی با نتایج آزمایش پین هول بررسی شده و سپس با مبنا قرار دادن نتایج آزمایش پین هول، معیار اصلاح شده در شکل کلی معیار پیشنهادی توسط معیار شیمیایی دکتر رحیمی پیشنهاد شده است. نتایج بررسی های انجام شده در محدوده اطلاعات آزمایشگاهی موجود در این پژوهش نشان می دهند در حالی که میزان تطابق معیار شیمیایی دکتر رحیمی با نتایج آزمایش پین هول ۶۳% است، میزان تطابق معیار اصلاح شده پیشنهادی با نتایج آزمایش پین هول ۷۴% است. شایان ذکر است که معیار شیمیایی دکتر رحیمی بر اساس نتایج ۲۴ نمونه آزمایشگاهی تدوین شده در حالی که معیار پیشنهادی در پژوهش حاضر بر اساس نتایج ۲۳۴ نمونه آزمایشگاهی تدوین شده است.