مقاله ارزیابی وضعیت کیست هیداتید در دام های کشتار شده استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وضعیت کیست هیداتید در دام های کشتار شده استان اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله کیست هیداتید
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی صفا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پسته چیان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: تاج الدینی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی پور کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری کیست هیداتید ناشی ازمرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس بوده که هنوز هم یکی از عوامل مهم ایجاد کننده معضلات اقتصادی و بهداشتی در نواحی مختلف جهان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان شیوع کیست هیداتید در دام های کشتار شده در کشتارگاه های استان اصفهان بود.
روش بررسی: در این مطالعه آخرین وضعیت آلودگی کیست هیداتید در استان اصفهان روی ۴۰۶۲ راس گوسفند، بز و گاو که از بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد سال ۱۳۹۲ درکشتارگاه های فساران، نجف آباد و خمینی شهر استان اصفهان کشتارشده بودند، بررسی شد. پس از کشتار دام و تعیین سن از طریق مشاهده دندان ها، بازرسی قسمت های مختلف امعا و احشاء جهت تشخیص بیماری و تعیین اندام های آلوده کبد و ریه و نوع کیست انجام شد، سپس نمونه ها از نظر وجود و یا عدم وجود پروتواسکولکس با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: از تعداد ۴۰۶۲ راس احشام کشتار شده، تعداد ۱۴۱ راس به کیست هیداتید مبتلا بودند که نشان دهنده فراوانی آلودگی به کیست هیداتید به میزان ۳٫۴۷ درصد بود. با بررسی های میکروسکوپی ۷۸ درصد کیست های هیداتید بررسی شده بارور بودند. از میان سه کشتارگاه بررسی شده، بیشترین وکمترین میزان فراوانی کیست هیداتید، به ترتیب مربوط به فساران با ۴٫۳ درصد و نجف آباد با ۲٫۱۶ درصد بود.
نتیجه گیری: یافته های این بررسی نشان می دهد که میزان فراوانی کیست هیداتید در مناطق مختلف مورد بررسی، متفاوت و نسبت به نتایج دیگر استان ها بالاتر بوده است. از طرف دیگر می توان به اهمیت سن دام ها در بروز کیست هیداتید اشاره کرد.