مقاله ارزیابی وضعیت مدیریت مواد زاید ساختمانی: (مطالعه موردی شهر کرمان در سال ۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وضعیت مدیریت مواد زاید ساختمانی: (مطالعه موردی شهر کرمان در سال ۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع طبیعی
مقاله مدیریت پسماند
مقاله مواد زاید ساختمانی
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری منصوریان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهی شیدوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بخش عمده ای از مواد زاید جامد شهری را زایدات ساختمانی تشکیل می دهد. صنعت ساخت و ساز مقادیر زیادی از منابع طبیعی را مصرف کرده و مقادیر عظیمی از زایدات ساختمانی تولید می کند . بنابراین مدیریت زایدات ساختمانی یک موضوع مهم ، مخصوصا در کشور های در حال توسعه می باشد و این مدیریت نیاز به آگاهی از چگونگی جمع آوری ، بازیافت و دفع ترکیبات زاید ساختمانی دارد . این مطالعه به منظور بررسی میزان تولید ،وضعیت جمع آوری و حمل ، بازیافت و دفع زایدات ساختمانی شهر کرمان در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته است.
روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود . برای انجام این مطالعه ابتدا موضوعات و مطالب مورد نیاز بر اساس اهداف پژوهش طبقه بندی شدند. مقالات خارجی در مورد زایدات ساختمانی و تجارب کشورهایی که در زمینه مدیریت و بازیابی این گونه از زایدات دارای سوابقی بودند مورد مطالعه قرار گرفت. سپس پرسشنامه جامعی طراحی وتدوین شد.
یافته ها و نتایج: در شهر کرمان روزانه ۲۴۰۰ تن زایدات ساختمانی تولید می شود. میزان سرانه تولیدی مواد زاید ساختمانی در این شهر ۰٫۰۰۵ کیلوگرم در روز است که این میزان طی ۶ سال گذشته افزایش داشته است. از ۲۴۰۰ تن زایدات ساختمانی ۱۲۰ تن آن (۵%) بازیافت شده و ۲۲۸۰ تن آن (۹۵%) دفع می شود. عمده زایدات ساختمانی بازیابی شده آهن آلات (۳%)، خاک (۲%)، آجر (۱%)، چوب (۰٫۵%) و آسفالت (۰٫۵%) می باشد. روش معمول دفع زایدات ساختمانی در این شهر انبار کردن در محل هایی است که از نظر زیست محیطی ، بهداشتی و تفریحی اشکالی نداشته باشد. برای اجرای یک برنامه موفق بازیابی زایدات ساختمانی داشتن اطلاعات درباره کمیت و کیفیت این گونه زایدات، محل بازیابی و به همان اندازه بازار خرید و فروش مواد زاید ساختمانی اهمیت دارد. ایجاد روشی سیستماتیک برای جمع آوری، حمل، دفع و بازیافت زایدات ساختمانی در سطح شهر کرمان گامی موثر در پیشبرد اهداف توسعه این شهر خواهد بود. نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج بدست آمده در مورد بررسی میزان تولید مواد زاید ساختمانی و مدیرت آن ها در تایلند، بازیابی مواد زاید ساختمانی از طریق فرایندهای مکانیکی در تایوان و بررسی تولید و مدیریت مواد زاید ساخنمانی در یونان همخوانی دارد.