مقاله ارزیابی وضعیت تغذیه با ابزار استاندارد PG-SGA در بیماران مبتلا به سرطان در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وضعیت تغذیه با ابزار استاندارد PG-SGA در بیماران مبتلا به سرطان در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله سوءتغذیه
مقاله PG ،SGA
مقاله کاهش وزن
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش نویس نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدثالث سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: میرصدرایی مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، کاهش وزن ناشی از سوءتغذیه پدیده شایعی است که در روند درمان، پیگیری، میزان بقاء و کیفیت زندگی این بیماران موثر است. این مطالعه به منظور تعیین شیوع سوءتغذیه منجر به کاهش وزن و در جمعیتی از بیماران مراکز تخصصی، وابسته به مرکز تحقیقات سرطان در سال ۱۳۸۹ انجام شد.
روش بررسی: در ۴۱۶ بیمار مبتلا به سرطان با استفاده از ابزار استاندارد PG-SGA وضعیت تغذیه، وزن وعلائم بالینی بیماران ارزیابی شده و فراوانی هر یک ازعوامل مرتبط با سوءتغذیه بررسی و توسط آزمونهای همبستگی وANOVA ، نوع ارتباط و میزان تاثیر آنها در بیماران تعیین شد.
یافته ها: شیوع سوء تغذیه متوسط و شدید در بیماران مبتلا به سرطان ۵۳٫۱% بوده و بیشترین مانع تغذیه مطلوب در آنها افسردگی و بی اشتهایی بود. ۴۴٫۲ درصد بیماران در یک ماه گذشته کاهش وزن متوسط تا شدید داشته و در ۱۶% موارد نیز افزایش وزن داشتند. میانگین امتیاز نهایی از پرسشنامه ۱۰٫۱۱ و بیشترین امتیاز ۴۹ بود. ۴۶٫۱ درصد بیماران بیش از ۹ امتیاز و نیاز به مداخله جدی تغذیه ای و درمانی داشتند. بیشترین میزان اختلالات تغذیه ای در سرطان های گوارش و کمترین آن در سرطان پستان بود. میزان کاهش وزن، علائم بالینی، شکایات تغذیه ای و stage بیماری قویترین ارتباط و نوع درمان و نوع سرطان ارتباط ضعیف تری با ایجاد سوء تغذیه داشتند.
نتیجه گیری: سوء تغذیه، کاهش وزن و مشکلات تغذیه در بیماران مبتلا به سرطان در ایران شایع است و می توان با بومی سازی پرسش نامه PG-SGA و انجام ارزیابی های دوره ای، اختلالات تغذیه را در بیماران سرطانی به موقع شناسایی کرده و در روند درمان و پیگیری بیمار با تعیین اولویت های درمانی و مراقبتی تغذیه مداخلات سودمندی را به کار برد.