مقاله ارزیابی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه بندی وب سنجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۵۴۸ تا ۱۵۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه بندی وب سنجی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندی
مقاله وب سنجی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: اطرج زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان زاده نجفی نیره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وب سنجی مطالعه کمی جنبه های تولید و استفاده از منابع اطلاعاتی، ساختارها و فناوری ها در محیط وب می باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای این نوع مطالعه رتبه بندی وب سایت های دانشگاه ها و مراکز علمی است که از معروف ترین نظام های رتبه بندی آکادمیک جهان به شمار می رود. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه بندی وب سنجی بود.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و مقطعی بود. جامعه پژوهش مجموعه وب سایت های دانشگاه های ایران بودند. روش نمونه گیری سرشماری بود و دانشگاه های برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر رتبه جهانی در پایگاه وبومتریکس انتخاب شدند. سپس محتوای اطلاعات وب سایت دانشگاه ها بر اساس شاخص های جدید وبومتریکس (ارائه شده در جولای ۲۰۱۲)، رتبه بندی وب سنجی آن ها در سطح ملی و جهانی، همچنین روند تغییر رتبه آن ها در دو مقطع زمانی جولای ۲۰۱۲ و ژانویه ۲۰۱۳ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و رتبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطوح و شاخص های مختلف با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور مقایسه گردید.
یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده در این پژوهش، رتبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو مقطع زمانی فوق در سطح جهانی ۷۰۷، ملی ۵ و وزارت بهداشت ۲ رتبه رشد داشته است. به علاوه امتیاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شاخص عرضه آزاد اطلاعات (Openness) بین جولای ۲۰۱۲ تا ژانویه ۲۰۱۳ از ۴۴۷۷ به ۱۹۳ تغییر یافت (۴۲۸۴ رتبه ارتقا). شاخص برتری علمی (Excellence) در این بازه زمانی کمابیش بدون تغییر مانده است. به علاوه در جولای ۲۰۱۲ و ژانویه ۲۰۱۳ شاخص حضور (Presence) از رتبه ۱۱۳۷ به ۱۰۹۱ ارتقا یافت. تغییرات مربوط به شاخص تاثیر (Impact) منفی بود و در دو مقطع زمانی فوق به ترتیب از رتبه ۳۳۶۹ به ۳۳۹۳ تنزل یافته است.
نتیجه گیری: چنین به نظر می رسد که ضریب تاثیر به عنوان تاثیرگذارترین عامل در رتبه بندی وبومتریکس در سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به طور متناسب با سایر شاخص ها رشد نکرده است، که ممکن است ناشی از فارسی بودن زبان محتوای این وب سایت باشد. این موضوع چالشی جدی فراروی فارسی زبانان در بازیابی اطلاعات است. البته ارتقای محتوای علمی و رعایت بیش از پیش استانداردهای بهینه سازی جستجو نیر نیاز به توجه جدی دارد.