مقاله ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تنش خشکی آخر فصل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تنش خشکی آخر فصل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کم آبی
مقاله شاخص های تحمل به خشکی
مقاله کلزا
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهشیری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تنش خشکی آخر فصل، آزمایشی به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طی دو سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ و ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. در این تحقیق، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل: آبیاری معمول (آبیاری پس از ۸۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تنش کم آبی به صورت قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و ۲۰ رقم بهاره کلزا (Sarigol، Goliath، Heros، Comet، Amica، SW5001، Cracker Jack، Eagle، Wild cat، SW Hot shot، Ogla، ۱۹-H، Hyola 401، Hyola 608، RGS006، Hyola 420، RGS003، Option 500، Hyola 308 و Quantum) به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که تنش کم آبی موجب کاهش ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، میزان روغن دانه و عملکرد روغن گردید، در حالی که تاثیر معنی داری بر شاخص برداشت مشاهده نگردید. در تیمار آبیاری معمول، هیبرید Hyola 401 و در تیمار تنش کم آبی، رقم RGS003 از بیشترین عملکرد دانه و شاخص تحمل به خشکی (STI) در میان ارقام مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین رقم Quantum با کمترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری معمول (۳۴۹۲کیلوگرم در هکتار)، عملکرد کم در شرایط تنش کم آبی (۲۹۴۸ کیلوگرم در هکتار) و شاخص تحمل به خشکی (STI) پایین، بیشترین حساسیت به تنش کم آبی را داشت.