مقاله ارزیابی هیدروگراف SCS و هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی (GIUH) در حوضه آبخیز جونقان (یادداشت فنی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مجله پژوهش آب ایران از صفحه ۲۰۵ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی هیدروگراف SCS و هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی (GIUH) در حوضه آبخیز جونقان (یادداشت فنی)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه
مقاله دبی اوج
مقاله زمان تا اوج
مقاله ژئومورفولوژی
مقاله هیدروگراف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی نافچی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی بروجنی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی خدایار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخراج هیدروگراف سیل حوضه یکی از مهمترین موارد مطالعات هیدرولوژی درطراحی سازه ‍‍‍ های آبی در حوضه است. یکی از پرکاربردترین مدل های تجربی ارایه شده در این زمینه هیدروگراف واحد بدون بعد SCS است. همچنین مدل معروف دیگری توسط رو‍ دریگوئز – ایتورب و همکاران در سال ۱۹۷۹ بنام هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی (GIUH) ارایه شد. این مدل با استفاده از عوامل کمی ژئومورفولوژی حوضه ها، هیدروگراف سیل را بر اساس بارش طرح برآورد می کند. مطالعه حاضر برای مقایسه کارایی این دو روش در حوضه جونقان از زیرحوضه های کارون واقع در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. با تهیه نقشه های DEM، داده های ژئومورفولوژی حوضه استخراج و پس از شبیه سازی مدل ها، کارایی نسبی آن ها مقایسه شد. میانگین خطای نسبی در برآورد دبی اوج در مدل SCS، ۲۲ و در مدل GIUH، ۱۱ درصد محاسبه شد. نتایج نشان می دهد مدل GIUH در برآورد دبی اوج سیلاب و همچنین زمان تا اوج سیلاب موفق تر از مدل SCS عمل کرده است.