مقاله ارزیابی نگرش و مهارت پزشکان عمومی زن شهر مشهد در برخورد بالینی و معاینه فیزیکی توده پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول اسفند ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نگرش و مهارت پزشکان عمومی زن شهر مشهد در برخورد بالینی و معاینه فیزیکی توده پستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پزشکی
مقاله ایران
مقاله پزشکان عمومی
مقاله پستان
مقاله توده پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مشهدی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی آسیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: مختارشاهی ساعده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان به عنوان شایعترین سرطان در بین زنان، یکی از مسائل عمده بهداشتی کشور می باشد و در اکثر موارد، مراجعه بیماران به سطوح اول درمان یعنی پزشکان عمومی می باشد. لذا توانمندی پزشکان در معاینه و برخورد با این بیماری شایع، می تواند به انتخاب مناسب ترین روش توسط آنان کمک کند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت پزشکان عمومی زن در مواجهه با شکایات پستان که از شایعترین مراجعات آنان می باشد، انجام شد.
روش کار: این مطالعه آینده نگر بر روی ۵۰ پزشک عمومی زن که دارای مطب در شهر مشهد بودند، در سال ۱۳۹۰ انجام شد. ابزار تحقیق، خانم ۳۵ ساله سالم، بدون سابقه بیماری با ماموگرافی و سونوگرافی نرمال بود که با شکایت احساس توده پستان مراجعه کرده بود. محقق به عنوان همراه بیمار به مطب پزشکان مراجعه و سوالات و معاینه و ارجاع بیمار را در چک لیستی که از قبل طراحی شده بود، خارج از مطب پزشک بلافاصله تکمیل می کرد.
یافته ها: ۳۲ نفر (۶۴%) از پزشکان، سن شایع ابتلاء به سرطان و ۳۰ نفر (۶۰%) ارتباط سرطان پستان با بارداری را می دانستند. اما تنها ۱۲ نفر (۲۴%) همه عوامل خطر را سوال کردند. ۷ نفر (۱۴%) از نگاه به پستان و ۳۲ نفر (۶۴%) از مانورهای لمس استفاده کردند، اما ۳۳ نفر (۶۶%) معاینه کامل غدد لنفاوی را انجام ندادند. ۲۳ نفر (۵۶%) به غلط تشخیص قطعی توده دادند و ۱۹ نفر (۳۸%) به طور قطع وجود توده را رد کردند.
نتیجه گیری: نگرش و مهارت پزشکان عمومی زن در برخورد با توده پستان، به عنوان شایعترین سرطان در بین زنان، کافی نمی باشد. آموزش بیشتر مهارت عملی و بازخورد بعد از اتمام تحصیل پیشنهاد می شود.