مقاله ارزیابی نگرش حاکم در ارتباط با کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری و ترافیک حاصله در نخست شهر ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نگرش حاکم در ارتباط با کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری و ترافیک حاصله در نخست شهر ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله ترافیک
مقاله تهران
مقاله حمل ونقل شهری
مقاله کلانشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هوای کلانشهر تهران نیز بیش از پیش آلوده می باشد، که این آلودگی زمینه ساز خسارات سنگین جانی ومالی شده است. بنابراین مدیریت شهری در جهت رفع این دغدغه مهم تاکنون راهکارها و اقدامات متعددی را به مرحله انجام گذاشته است، نگرش اساس راهبرد وراهبرد بسترساز راهکار است، اما مساله این است که راهبردها، راهکارها و اقدامات انجام یافته در شهر تهران مبتنی بر نگرش کارآنبوده است. شاهد آنکه آلودگی هوای تهران بیش از پیش افزوده شده است. لذا این پژوهش به سبب اهمیت موضوع با روشی تحلیلی-کاربردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از نگرش موجود نزد طرح جامع کاهش آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه چهارم توسعه، شرکت کنترل کیفیت هوا، طرح جامع حمل ونقل و ترافیک تهران و سازمانهای مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به هدف ارزیابی نگرش حاکم در ارتباط با کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل وترافیک در کلانشهر تهران در قالب چهار نگرش عمده نگرش استاندارد نشر،نگرش استاندارد کیفیت هوا،نگرش مالیات نشر ونگرش استاندارد هزینه-سود به تحقیق پرداخت. بر اساس نتایج تحقیق،نگرش استاندارد نشر،نگرش غالب نزد سازمانها و نهادهای متولی آلودگی هوا می باشد.این درحالی است که سازمانها ونهادهای متولی حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری و ترافیک را امری تبعی تلقی نموده ودر این زمینه فاقد یک نگرش روشن در زمینه کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل وترافیک شهر تهران می باشند.در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق راهکارهایی نیز ارائه گردید.