مقاله ارزیابی نیم رخ بافت نرم صورت و موقعیت قدامی خلفی لب ها در نمونه های ایرانی و مقایسه آن با نمونه های استاندارد اروپایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نیم رخ بافت نرم صورت و موقعیت قدامی خلفی لب ها در نمونه های ایرانی و مقایسه آن با نمونه های استاندارد اروپایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالغین ایرانی
مقاله آنالیز زیبایی ریکتز
مقاله آنالیز توئید مریفیلد
مقاله آنالیز هالداوی
مقاله لترال سفالومتری
مقاله پروفایل بافت نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی جوادپور فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: خانه مسجدی ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجا که طرح درمان های ارتودنسی و ارتودنسی- جراحی در مورد هر نژادی باید بر اساس خصوصیات بافت نرم صورت همان گروه و نژاد ارائه شود، امروزه در بسیاری از کشورها آنالیز بافت نرم صورت تهیه شده است. در مورد نژاد ایرانی هم تعدادی تحقیق و بررسی انجام گرفته اما بنظرمی رسد به تحقیق بیشتری در این زمینه نیاز وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه تعیین مقادیر میانگین نرمال نیم رخ بافت نرم ناحیه میانی صورت و بررسی موقعیت قدامی خلفی لب بالا و لب پایین در بالغین زن و مرد ایرانی ساکن در منطقه جنوب غرب ایران با استفاده از ۳ پارامتر زاویه ای و ۲ پارامتر خطی و مقایسه آنها با جداول استاندارد و سایر مطالعات مشابه در این زمینه بود.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی پس از معاینه و بررسی ۱۸۰ دانشجوی دندانپزشکی، تعداد ۷۰ فرد بالغ ایرانی (شامل ۳۵ زن و ۳۵ مرد) که دارای اکلوژن نرمال بوده، در فاصله سنی ۲۱ تا ۲۹ سال با میانگین سنی ۲۴٫۵ سال بودند، انتخاب شدند. پس از ارائه توضیحات لازم در مورد اهداف تحقیق و اخذ رضایت نامه از این افراد، رادیوگرافی های لترال سفالومتری در موقعیت طبیعی سر(NHP) با نگاه کردن به تصویر چشمان خود در آیینه مقابلشان از آنها تهیه شد. تمامی رادیوگرافی ها بر طبق آنالیز زیبایی ریکتز (E-LINE) و توئیدمریفیلد (Z-Angle) و هالداوی (H-Angle) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بررسی رادیوگرافی ها نشان داد که تمامی نمونه های ایرانی تفاوت چشمگیری با مقادیر استاندارد آنالیز زیبایی ریکتز، توئید-مریفیلد و هالداوی داشتند و بین دو جنس زن و مرد نیز تفاوتی مشاهده نشد. در آنالیز ریکتز لب بالا با P<0.001 و لب پایین P<0.01 عقب تر از E-Line قرار داشت. نمونه های مزالعه حاضر نسبت به نمونه های استاندارد اروپایی لب های خلفی تری نسبت به این خط داشتند. در آنالیز توئید- مریفیلد نیز زاویه Z-angle در نمونه های ایرانی با P<0.001 تفاوت چشمیگری با مقادیر استاندارد داشت و کاهش این زاویه نسبت به مقادیر استاندارد مشاهده شد. در مورد آنالیز هالداوی نیز کاهش زاویه H-Angle در نمونه های ایرانی مشاهده شد (P<0.001).
نتیجه گیری: بالغین ایرانی در هر دو جنس دارای لب هایی با موقعیت خلفی تر و صورت های محدب تر نسبت به نمونه های استاندارد اروپایی بر اساس آنالیز زیبایی ریکتز، توئید- مریفیلد و آنالیز هالداوی بودند که می تواند ناشی از برجستگی بیشتر بینی و موقعیت عقب تر لب ها و چانه در نمونه های ایرانی باشد.