مقاله ارزیابی نیمرخ سطح آب در سرریز جانبی نیمه بیضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نیمرخ سطح آب در سرریز جانبی نیمه بیضوی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیمرخ سطح آب
مقاله سرریز جانبی
مقاله کنگره ای نیمه بیضوی
مقاله رانج کوتای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهادی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی نافچی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرریز کناری سازه ای است با جریان آزاد، که در کناره ی نهر و به موازات آن تعبیه شده، و هنگامی که ارتفاع آب بالاتر از تاج سرریز است، اجازه می دهد بخشی از آب از روی آن بگذرد. این سازه بر عمق و سرعت جریان تاثیر می گذارد. با آگاهی از این آثار، می توان تدابیر لازم را در طراحی هیدرولیکی آن و نهرهای مربوطه در نظر گرفت. لذا، در این پژوهش مطالعات آزمایشگاهی در مورد ۳۶ سرریز جانبی نیمه بیضوی با مشخصات هندسی متفاوت طی ۲۹۸ آزمایش در شرایط جریان زیر بحرانی در نهر اصلی در محدوده بده ۱۰ تا ۷۰ لیتر بر ثانیه انجام گردید. همچنین، به بررسی و تفسیر نیمرخ سطح آب در سرریز جانبی ساده و کنگره ای نیمه بیضوی با استفاده از نیمرخ سرعت پرداخته شد، و اثر افزایش بده در نهر اصلی، ارتفاع، طول و انحنای سرریز بر نیمرخ سطح آب بررسی گردید. نهایتا، نتایج حاصل از اندازه گیری نیمرخ سطح آب در سرریزهای ساده و کنگره ای نیمه بیضوی با نیمرخ سطح آب محاسبه شده با کاربرد روش رانج کوتای مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با افزایش ارتفاع و طول سرریز، و کاهش بده، دقت این روش بیشتر می گردد.