مقاله ارزیابی نقش فرهنگ سازی ترافیکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نقش فرهنگ سازی ترافیکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ و رفتار ترافیکی
مقاله آموزش
مقاله قوانین و مقررات ترافیکی
مقاله ایمنی حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمعلم ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نسب سیداحسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصادفات رانندگی و ایمنی ترافیک در کشور ما به مساله ای بسیار حساس تبدیل شده است، به طوری که ذهن اکثر مردم و مسوولان را به خود مشغول کرده است. از سوی دیگر، تحقیقات نشان داده اند که عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز تصادفات رانندگی به خود اختصاص داده است. در این مقاله راهکارهای ارتقای سطح ایمنی ترافیک و حمل و نقل از طریق فرهنگ سازی و آموزش رفتارهای ترافیکی به کاربران راه ها در قالب سه سناریو بررسی شده است. در سناریوی شماره ۱ اهمیت و نقش فرهنگ و رفتار ترافیکی در بهبود ایمنی و روان سازی حمل و نقل ارزیابی و فرآیند AHP در تصمیم سازی برای بهسازی رفتار و فرهنگ ترافیکی بررسی شده است. آنالیز و تحلیل مساله نیز به کمک نرم افزار (Expert Choice) صورت پذیرفته است. سناریوی شماره ۲ عوامل موثر بر فرهنگ ترافیک از دیدگاه مدیران و مسوولان پلیس و شهرداری را بررسی کرده و در سناریوی شماره ۳ نحوه تعیین نیازهای آموزشی شهروندان در زمینه ترافیک در شهر اصفهان بحث شده است. نتایج حاصل از تحلیل و ارزیابی نشان می دهد که در میان تدابیر و سیاست های مختلف برای بهسازی رفتار و فرهنگ ترافیکی در راستای بهبود ایمنی و روان سازی حمل و نقل ، عنصر «آموزش و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف جامعه» بیشترین سهم را در میان مولفه های دیگر داراست.