مقاله ارزیابی نظریه چرخش انقلاب ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت سیاسی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نظریه چرخش انقلاب ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب
مقاله برینتون
مقاله نظریه چرخشی
مقاله ترمیدور
مقاله مطالعه تطبیقی
مقاله جمهوری اسلامی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبان نیا قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزه مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریه کرین برینتون که از آن به نظریه ترمیدور یا نظریه چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه بر اساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.