مقاله ارزیابی نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح های فشرده آموزشی کودکان در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۶۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح های فشرده آموزشی کودکان در ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله ذخیره و بازیابی اطلاعات
مقاله نرم افزارهای کودکان و نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اباذری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: به منظور تعیین معیارهای استاندارد ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح های فشرده آموزشی کودکان، شیوه های ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح های فشرده آموزشی کودکان در ایران ارزیابی شده است.
روش/رویکرد پژوهش: ارزیابی با استفاده از سیاهه وارسی انجام شده است.
یافته ها: ۴۷٫۵درصد از معیارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات و ۷۳٫۶۷ درصد از معیارهای طراحی نرم افزار توسط لوح های آموزشی کودکان رعایت شده اند.
نتیجه گیری: لوح های آموزشی کودکان از لحاظ ذخیره و بازیابی اطلاعات نامناسب، اما از نظر طراحی نرم افزار دارای وضعیت مطلوبی هستند.