مقاله ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر مشهد
مقاله خیابان اندیشه
مقاله نشست زمین
مقاله خاک دستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظی مقدس ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نیکودل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قزی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله دلایل فرونشست زمین در خیابان اندیشه واقع در شمال غرب شهر مشهد بررسی شده است. نشست در این منطقه هم زمان با بهره برداری از ساختمان های مسکونی در سال ۱۳۸۷ شروع شد و باعث نشستی حدود ۱٫۵ متر و تخریب کامل ۴ واحد مسکونی و آسیب دیدن بیش از ۱۵ واحد مسکونی دیگر گردید. بررسی عکس های هوایی قدیمی منطقه نشان داد که این منطقه بخشی از مخروط افکنه کال جهل بازه است و مسیل های این محدوده در گذشته محل تخلیه نخاله ساختمانی بوده است. برای ارزیابی ضخامت و خصوصیات خاک دستی ۴۶ گمانه دستی حفر گردید و ۹ سونداژ ژئوالکتریک با آرایش شلومبرگر برداشت گردید. بر اساس بررسی فوق نقشه هم ضخامت آبرفت در منطقه تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان داد که ضخامت خاک دستی در برخی نقاط به بیش از ۹ متر می رسد. نتایج آزمایش های صحرایی حاکی از وجود تفاوت مشخصی بین دانسیته خاک دستی و بکر است. به طوری که متوسط دانسیته خاک های دستی ۱٫۵۵ گرم بر سانتی متر مکعب و متوسط دانسیته خاک های برجا بیش از ۱٫۸ گرم بر سانتی متر مکعب به دست امد. آزمایش های رمبندگی حاکی از پتانسیل بالای رمبندگی خاک های دستی در منطقه است. هم چنین رابطه خطی و معکوسی بین دانسیته و درصد نشست خاک وجود دارد.