مقاله ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۵۲ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه ای
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستر
مقاله چمن قطعه ای
مقاله سرعت رشد
مقاله کلروفیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی محمدآباد ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: همتی خدایار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چمن ها در کنترل فرسایش بادی و آبی خاک موثرند و باعث جذب گرد و غبار و افزایش اکسیژن هوا گشته و در کاهش آلودگی های صوتی و نور خیره کننده خورشید، نقش مهمی دارند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شرایط بهینه تولید چمن قطعه ای و انتخاب بهترین بستر کاشت در شهرستان گرگان بود. برای اجرای این تحقیق از طرح پایه بلوک های کامل تصادفی استفاده شد و در هشت تیمار با چهار تکرار انجام گرفت. در پژوهش حاضر، اثر چهار نوع ترکیب بستر ساز ماسه، خاک، پوسته برنج و کمپوست قارچ با نسبت های مختلف بر برخی صفات کیفی چمن قطعه ای مانند درصد ماده خشک، کیفیت ظاهری، قابلیت رول شوندگی، سرعت رشد و مقدار کلروفیل بررسی شد. بستر های کاشت شامل مخلوط خاک + ماسه + کمپوست قارچ و مخلوط خاک + پوسته برنج + ماسه با نسبت های مختلف و شبکه کاشت شامل یک نوع شبکه (توری پلاستیکی) بود. در میان نسبت های انتخاب شده، بستر با ترکیب ماسه، کمپوست قارچ و خاک (۱:۲:۱)، از لحاظ سرعت رشد، کیفیت ظاهری و قابلیت رول شوندگی بر سایر تیمارها برتری داشت و به عنوان مناسب ترین بستر شناخته شد. در میان بسترهای حاوی پوسته برنج، با ترکیب ماسه، پوسته برنج و خاک (۱:۱:۲) بعد از بسترهای حاوی کمپوست قارچ در سطح خوبی قرار گرفت. نتایج کلی نشان داد که کیفیت ظاهری، سرعت رشد، قابلیت رول شوندگی و مقدار کلروفیل در بسترهای حاوی کمپوست قارچ، بطور معنی داری بیشتر از بسترهای حاوی پوسته برنج بود.