مقاله ارزیابی نتایج بالینی روش مدیالیزه کردن ورودی تونل تیبیا در بازسازی لیگامان صلیبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۵۴۷ تا ۵۵۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی نتایج بالینی روش مدیالیزه کردن ورودی تونل تیبیا در بازسازی لیگامان صلیبی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیگامان صلیبی قدامی
مقاله گرافت ترانس تیبیال
مقاله گرافت ترانس پورتال
مقاله طول کانال فمورال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سیاوشی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: کاسب محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رمیم طیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رایج ترین روش ایجاد تونل در عمل بازسازی ACL، روش ترانس تیبال می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج بالینی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی زانو با روش مدیالیزه کردن ورودی تونل تیبیا در بیماران مبتلا به پارگی لیگامان صلیبی قدامی بود.
روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی در بیماران بستری در بیمارستان سینا تهران از فروردین ۱۳۸۸ الی فروردین ۱۳۹۰ انجام گردید. بیماران مورد مطالعه، تحت عمل جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی به روش آرتروسکوپیک با مدیالیزه کردن ورودی تونل تیبیا قرار گرفتند و در پایان ماه ششم پس از عمل جراحی مجددا معاینه شدند. برای سنجش سطح فعالیت بیمار از پرسشنامه استاندارد IKDC و برای آزمون عملکردی از دستگاه آرترومتر KT-1000 استفاده شد. امتیاز نهایی بیمار بر اساس کمترین امتیاز تعلق گرفته در هر قسمت محاسبه شد و در چهار گروه A، B، C و D مشخص گردید.
نتایج: ۱۰۷ بیمار با میانگین سنی ۲۹٫۶۱±۵٫۱۵ سال (۳۸-۲۱ سال) در مطالعه شرکت کردند که (۷۸٫۵%) ۸۴ نفر از آنها مرد بودند. بیشترین مکانیسم ایجاد ترومای زانو، ورزش (۵۴٫۲۰%) و پس از آن حوادث ترافیکی (۱۹٫۶۲%)، فعالیت های روزمره (۱۶٫۸۲%) و ترومای محل کار (۹٫۳%) بود. میانگین طول کانال فمورال ۴۴٫۷۵±۳٫۴۱ mm بود. میانگین دامنه حرکت مفصل زانو پس از عمل جراحی ۱۴۳٫۲۱±۵٫۳۷ درجه (۱۵۰-۱۳۳ درجه) بود. تفاوت معنی داری در میزان جابجایی دو زانو، شش ماه پس از جراحی در بین بیماران مرد با بیماران زن مشاهده شد (p=0.03).
نتیجه گیری: در مدیالیزه کردن روش ترانس تیبیال وضعیت گرافت به گونه ای قرار می گیرد که به حالت آناتومیک لیگامان صلیبی قدامی طبیعی که افقی تر است نزدیک تر می باشد.