مقاله ارزیابی مکانیسم ارزشیابی در تاثیرگذاری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مکانیسم ارزشیابی در تاثیرگذاری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله موفقیت تحصیلی
مقاله مکانیسم ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان علی زاده چوب بستی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه داده های تجربی فراوانی گزاره تاثیر سرمایه فرهنگی خانواده بر موفقیت تحصیلی را تایید کرده است، درباره مکانیسم تاثیرگذاری آن اختلاف نظر وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی مکانیسم کیفیت ارزشیابی دروس در مطالعه تاثیر سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی است. مطالعه تجربی با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان جوین در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل می دهند. حجم نهایی نمونه تحقیق شامل ۳۶۹ نفر است که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه فرهنگی خانواده سهم قابل ملاحظه ای در موفقیت تحصیلی فرزندان دارد. این درحالی است که یافته های این مطالعه، حمایت زیادی از مکانیسم کیفیت ارزشیابی دروس در موفقیت تحصیلی فرزندان نمی نماید.