مقاله ارزیابی مکانیابی شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید اندیشه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مکانیابی شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید اندیشه)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی
مقاله ارزیابی
مقاله مکانیابی
مقاله شهرهای جدید
مقاله شهر جدید اندیشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر صادق
جناب آقای / سرکار خانم: جان بابانژادطوری محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر های جدید که در راستای توسعه فضایی کشور و اسکان سرریزپذیری های شهر های بزرگ ایجاد شده اند به علت عدم مطالعات همه جانبه در زمینه های مختلف مشکلات عدیده ای را به وجود آورده اند شهر جدید اندیشه نیز به عنوان یکی از شهر های جدید احداث شده برای پذیرش جمعیتی شهر های بزرگ تهران و کرج به دلیل عدم مطالعات کافی در زمینه مکانیابی چه در زمان حال و چه در زمان آینده مشکلات عدیده ای را به خصو ص از لحاظ زیست محیطی به وجود خواهد آورد بنابراین ارزیابی شهر های جدید چه قبل از ساخت و چه در حال ساخت و در حالت بهره برداری برای شهر های جدید یک ضرورت محسوب می شود و با استفاده از تکنیک های ارزیابی در مراحل ساخت و بهره برداری و با برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان از مشکلات و آثار مخرب شهر های جدید کاست. نتایج حاصل از ارزیابی به توصیه هایی در زمینه مکان، تغییر در عملکردها، تغییر در طراحی و برنامه ریزی پروژه، محدود کردن گسترش های غیر ضروری خواهد رسید. این تحقیق از نوع بنیادی، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی، تحلیلی می باشد مکان شهر جدید اندیشه با استفاده از شاخص های موثر درمکانیابی شهرهای جدید مورد ارزیابی قرار گرفت. و نتایج حاکی از آن است که مکانیابی صحیح و اصولی شهر جدید اندیشه فدای بعضی از عوامل از قبیل ارزان بودن زمین، دولتی بودن زمین، دسترسی به بعضی از تسهیلات از قبیل (راهها، برق، گاز، آب و…) شده است.