مقاله ارزیابی میزان کلونیزاسیون فلور کاندیدایی و عوارض ناشی از آن در افراد دارای سندرم داون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان کلونیزاسیون فلور کاندیدایی و عوارض ناشی از آن در افراد دارای سندرم داون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم داون
مقاله کاندیدا
مقاله کلونیزاسیون قارچی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتی مهربان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق بیان خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان ‌پرست سیدامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گونه های خانواده کاندیدا می توانند در حفره دهانی افراد دارای نقص سیستم ایمنی منجر به کلونیزاسیون شده و سبب کاندیدیازیس شود. با توجه به نقص سیستم ایمنی در افراد دارای سندرم داون، این مطالعه بمنظور ارزیابی میزان کلونیزاسیون گونه های مختلف قارچ کاندیدا در دهان این افراد انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی ۵۳ فرد مبتلا به سندرم داون (۲۹ فرد مذکر و ۲۴ فرد مونث) تحت پوشش سازمان بهزیستی با محدوده سنی ۳۱-۴ سال (میانگین سنی ۱۱٫۱) در تبریز انجام گرفت.
نمونه گیری از سطح پشتی زبان، مخاط دهلیز دهانی در فاصله گونه و دندان های آسیا با استفاده از سوآپ استریل انجام گردید. نمونه ها در محیط های سابورودکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل(Sc)  و کروم کاندیدا آگار کشت داده شدند. تشخیص گونه های کاندیدا بر اساس خصوصیات فنوتیپی و تولید کلامیدیوکونیدی در محیط کورن میل آگار حاوی تویین ۸۰ بود.
یافته ها: از ۴۶ فرد مثبت از لحاظ کلونیزاسیون قارچی (۲۶ فرد مذکر، ۲۰ فرد مونث)، مجموعا ۶۰ ایزوله کاندیدا جدا گردید. کاندیدا آلبیکنس با ۳۵ مورد ( ۶۶٫۰۳درصد) بیشترین و پس از آن، کاندیدا دابلینسیس با ۹ مورد (۱۶٫۹۸ درصد)، کاندیدا کروزئی با ۷ مورد (۱۳٫۲۰ درصد)، کاندیدا گلابراتا با ۵ مورد (۹٫۴۳ درصد) و کاندیدا تروپیکالیس با ۴ مورد (۷٫۵۴ درصد) در رده های بعدی قرار داشتند. در ۱۲ نفر (۲۲٫۴ درصد) بیش از یک گونه کاندیدا جدا گردید.
نتیجه گیری: با توجه به نقص سیستم ایمنی در افراد دارای سندرم داون ناشی از کاهش IgA بزاقی، کاهش فعالیت H2O2 (عامل اصلی از بین برنده کاندیدا آلبیکنس) لزوم تشخیص زودرس میزان کلونیزاسیون کاندیدا توصیه میگردد.