مقاله ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست درختان راش، ممرز، و صنوبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست درختان راش، ممرز، و صنوبر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راش
مقاله صنوبر
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله فنول تام
مقاله ممرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: نظرنژاد نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه، بررسی میزان فنول و فلاونوئید تام و بررسی اثر آنتی اکسیدانی پوست درختان راش، ممرز، و صنوبر است. راش و ممرز از گونه های جنگلی شمال ایران، و صنوبر از گونه های دست کاشت است، ولی برخلاف فراوانی این درختان، اطلاعات بسیار کمی در مورد ترکیبات شیمیایی پوست آن ها و کاربردشان ارائه شد ه است. ترکیبات آنتی اکسیدانی که از شیوع بیماری های مزمن و تخریب بسیاری از مواد غذایی جلوگیری می کنند، از پوست این گیا هان نیز قابل استخراج است. بدین سبب، عصاره استخراج شده از گیا هان، که باعث کاهش شیوع بیماری های مزمن می شود، در صنایع دارویی بسیار اهمیت دارد. پس از تهیه پوست این درختان، عصاره های استنی به روش سوکسوله استخراج شدند. ابتدا میزان فنول و فلاونوئید عصاره ها اندازه گیری و سپس برای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده، از دو روش دی فنیل پیکریل هیدرازیل و قدرت احیاکنندگی، استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان فنول و فلاونوئید در پوست درخت ممرز بیشترین، و در راش کمترین مقدار بود ه است. نتایج آزمون به دام اندازی رادیکال های آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیل نشان داد که غلظت مهار ۵۰ درصد در عصاره استنی پوست درختان راش، ممرز، و صنوبر به ترتیب ۶۳٫۰۷، ۳۳٫۱۷، و ۸۶٫۳ میکروگرم بر میلی لیتر بود ه است. همچنین عصاره راش قدرت احیاکنندگی بیشتری در مقایسه با سایر گونه ها داشت.