مقاله ارزیابی میزان غلظت سرب و روی در خیار گلخانه های استان همدان در سال ۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان غلظت سرب و روی در خیار گلخانه های استان همدان در سال ۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خیار
مقاله گلخانه
مقاله فلزات سنگین
مقاله سرب
مقاله روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بیگ محمدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شایسته کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی فلزات سنگین خاک های کشاورزی یک مشکل زیست محیطی عمده است که می تواند، تولید گیاهی، امنیت غذایی و سلامت انسان را تحت تاثیر قرار دهد. فلزات سنگین در نتیجه فعالیت ها و دستکاری های انسان در محیط زیست وارد می شوند. فلزات سنگین در قسمت های خوراکی سبزیجات برگی و همچنین در میوه و دانه گیاهان تجمع پیدا می کنند. لذا این پژوهش با هدف تعیین غلظت عناصر سنگین سرب و روی در محصول خیار گلخانه ای برخی از شهرستان های استان همدان انجام شد. غلظت عناصر مذکور با استفاده از دستگاه نشر اتمی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد، میانگین غلظت عناصر سرب و روی در نمونههای خیار به ترتیب ۰٫۳۳ و ۳٫۱۴ میلیگرم بر کیلوگرم میباشد. همچنین نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده وجود همبستگی منفی بین غلظت عناصر اندازه گیری شده می باشد. بر پایه نتایج بدست آمده از این پژوهش غلظت عنصر روی در گلخانه های همدان و غلظت عنصر سرب در گلخانه های تویسرکان، فامنین و ملایر بالاتر از حدود مجاز توصیه شده تشخیص داده شد. به علاوه، مقادیر دریافت روزانه عناصر سرب و روی از طریق مصرف سبزیجات برای سه رده سنی کودکان، افراد بالغ و بزرگسالان محاسبه گردید. به طور کلی دریافت روزانه عناصر مورد مطالعه پایین تر از حدود مجاز توصیه شده می باشد.