مقاله ارزیابی مولفه های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مولفه های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله SWAT مولفه های جریان
مقاله مدل
مقاله طالقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمحمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سیداسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخیر برآورد درست و به موقع از وضعیت کمی و کیفی رواناب یکی از دغدغه های مدیریت های کلان کشور به حساب می آید. عدم وجود اطلاعات هیدروکلیماتولوژی در برخی از حوضه ها و نبود اطلاعات به موقع بر این دغدغه می افزاید. یکی از راه های پیش بینی رواناب بهره گیری از مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی موجود است. در تحقیق حاضر با هدف پیش بینی رواناب و بررسی روند تغییرات جریان سطحی، زیرسطحی و زیرزمینی در حوضه آبخیز طالقان از مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT) استفاده می گردد. بهره گیری از نقشه های خاک، پوشش گیاهی و DEM و تلفیق آن ها با اطلاعات هیدروکلیماتولوژی در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یکی از شاخصه های مدل در برآورد رواناب نسبت به سایر مدل ها محسوب می گردد. به منظور ارزیابی مدل با استفاده از روش های آماری، پارامترهای حاصل از واسنجی مدل با بکارگیری در دوره صحت سنجی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از واسنجی و صحت سنجی سالانه و ماهانه نشان می دهد که مقادیر مشاهداتی و محاسباتی در دوره های واسنجی و صحت سنجی با احتمال ۹۵ درصد اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد. بنابراین می توان گفت که مدل مذکور در دوره های زمانی سالانه و ماهانه نتایج مطلوبی در برآورد مولفه های جریان در حوضه طالقان از خود نشان می دهد. نتایج سالانه رواناب طی سال های ۱۹۸۷ الی ۲۰۰۷ حاکی از افزایش تصاعدی جریان سطحی به میزان ۷٫۳ درصد و کاهش جریانات زیر قشری به میزان ۱۱٫۳ درصد و زیرزمینی به میزان ۱۱ در صد نسبت به سال پایه می باشد.