مقاله ارزیابی مواجهه با گرد و غبار قابل استنشاق و درصد سیلیس آزاد در کارگاه های ریخته گری کوچک (کمتر از ۱۰ نفر کارگر) شهرستان پاکدشت- سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حکیم از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مواجهه با گرد و غبار قابل استنشاق و درصد سیلیس آزاد در کارگاه های ریخته گری کوچک (کمتر از ۱۰ نفر کارگر) شهرستان پاکدشت- سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیلیس کریستالی
مقاله ریخته گری های کوچک
مقاله گرد و غبار قابل استنشاق
مقاله اسپکتوفتومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاکویی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم خانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امیدیانی دوست علی
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آذری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: