مقاله ارزیابی منافع اقتصادی تحقیقات بادام ایران با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی منافع اقتصادی تحقیقات بادام ایران با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقیقات کشاورزی
مقاله توزیع منافع
مقاله تجارت
مقاله انتقال موازی و غیرموازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهنوازی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف تعیین میزان منافع مورد انتظار ناشی از سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی بادام و نحوه توزیع آن میان گروه های همسود، با فرض اقتصادی باز در دو حالت انتقال موازی و غیرموازی منحنی عرضه، انجام گردید. نتایج نشان داد با افزایش یک درصدی عملکرد در یک انتقال موازی، سالانه ۵۹٫۳ میلیارد ریال منفعت اجتماعی ایجاد می گردد که از این مقدار ۵۶٫۸ میلیارد ریال به تولیدکنندگان و ۲٫۵ میلیارد ریال به مصرف کنندگان بادام در ایران منتقل می شود. همچنین در نتیجه کاهش قیمت جهانی، تولیدکنندگان بادام در سایر کشورها به اندازه ۳۹ میلیارد ریال زیان و مصرف کنندگان در آن کشورها به میزان ۳۹٫۰۳ میلیارد ریال سود می برند. در انتقال غیرموازی تغییری در آثار رفاهی مورد انتظار برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سایر نقاط جهان ایجاد نشده، ولی مقدار منافع داخلی از ۵۹٫۳ به ۲۹٫۷ میلیارد ریال کاهش می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان ارزش اقتصادی فعالیت های پژوهشی که در پی افزایش عملکرد یا کاهش در هزینه های تولید بادام می باشند، تفاوت قابل توجه ای وجود دارد. به طوری که با کاهش یک درصدی در هزینه هر هکتار باغ بادام و انتقال موازی منحنی عرضه، مجموع منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی ۴۱٫۵ میلیارد ریال بوده که به میزان ۱۷٫۱ میلیارد ریال کمتر از وضعیت پیشین است. در مقابل زیان تولیدکنندگان خارجی از ۳۹ به ۲۷٫۳ میلیارد ریال کاهش می یابد. به عبارت دیگر تحقیقات بادام در ایران بیشتر به نفع تولیدکنندگان داخلی بوده و میزان منافع مورد انتظار به نحوه تاثیرگذاری یافته های پژوهشی و چگونگی انتقال منحنی عرضه بستگی دارد.