مقاله ارزیابی مقاومت کلون های میان رس سیب زمینی نسبت به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقاومت کلون های میان رس سیب زمینی نسبت به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب زمینی
مقاله کلون ها،.Fusarium spp
مقاله پوسیدگی خشک
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان فر رامین
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رافضی رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق مقاومت ۲۹ کلون سیب زمینی در مقایسه با ارقام تجاری و رقم شاهد حساس Lady Roseta به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور غده کلون ها و ارقام سیب زمینی با انجام آلودگی مصنوعی در آزمایشگاه با استفاده از جدایه های مهاجم و بیماریزای گونه های Fusarium sambucinum و Fusarium solani مایه زنی شدند و در ژرمیناتور با دمای ۱۶ درجه سانتی گراد و رطوبت ۹۵% به مدت چهار هفته نگه داری شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در سه تکرار با دو عامل گونه قارچ فوزاریوم و رقم سیب زمینی به اجرا درآمد. پس از سپری شدن زمان لازم برای توسعه بیماری شاخص بیماری، سطح آلودگی غده ها و رویش جوانه آن ها یادداشت برداری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که کلون های ۳۹۷۰۰۹، ۳۹۷۰۸۲-۱۰، ۳۹۷۰۹۷۱۳، ۳۹۷۰۹۷-۲، ۳۹۷۰۰۷-۱۶، ۳۹۷۰۷۴-۳ و رقم Agria با داشتن شاخص آلودگی پایین غده با جمع رتبه به میزان ۱۶۸٫۵۲ تا ۲۲۸٫۲ و سطح آلودگی کمتر در مقایسه با سایر کلون ها وارقام نسبت به جدایه های قارچی عامل بیماری پوسیدگی خشک مقاومت داشتند. از طرف دیگر کلون های ۳۹۶۱۲۴-۷۹×۳۹۶۱۵۱-۱۵ و ۳۹۶۱۵۱-۲۹ با بیشترین میزان شاخص بیماری و سطح آلودگی غده به عنوان کلون های حساس به بیماری شناخته شدند. بیماری بر رویش جوانه غده تاثیرگذار بود، به طوری که در کلون ها و رقم شاهد حساس رشد جوانه غده بسیار پایین بود.