مقاله ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم در استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم در استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله سیاهک پنهان معمولی گندم
مقاله ژنوتیپ های افتراقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دریایی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: غزالی بیگلر هدی
جناب آقای / سرکار خانم: حق ‌پرست رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آژنگ بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis) شایع ترین نوع سیاهک پنهان در ایران می باشد که هر ساله خسارت قابل توجهی به محصول گندم وارد می کند. به منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم نسبت به این بیماری، در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ بذرهای ۹ ژنوتیپ با اسپورهای ۱۱ جدایه خالص عامل بیماری جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کرمانشاه آلوده شدند. پس از رسیدن گندم و جمع آوری کل سنبله ها، سنبله های آلوده برای هر ژنوتیپ شمارش و درصد آلودگی آن ها تعیین گردید. نتایج حاصل از آزمایش در دو سال متوالی نشان داد که ژنوتیپ های G1252، Chi/Brch، Syrian-4، eidar/Mt/Ho و Zardak نسبت به تمام پاتوتیپ ها مقاومت کامل داشتند و ژنوتیپ Syrian-1 تنها نسبت به جدایه ۱۱، دارای واکنش نیمه مقاومت بود. این ژنوتیپ ها با پایین ترین درجه حساسیت به سیاهک پنهان جزو برترین ژنوتیپ ها از نظر مقاومت بودند. ژنوتیپ های ۹۹-GBM و Omgenil-3 با بالاترین درجه ی حساسیت به عنوان حساس ترین ژنوتیپ ها شناخته شدند. آزمایش مولتی پاتوتیپ با مقایسه الگوی مقاومت و حساسیت ژنوتیپ های پیشرفته با ژنوتیپ های افتراقی دارای ژن یا ژن های مقاومت مشخص نشان داد که بعضی از ژنوتیپ های مقاوم پیشرفته دارای ژن های شناخته شده ی مقاومت Bt1، Bt4، Bt6، Bt9، Bt10، Bt11، Btp،Bt12 و Bt8, 9, 10 می باشند. برای اثبات این مطلب باید از تست آللیسم (Allelism test) استفاده شود. ژنوتیپ هایی که الگوی حساسیت و مقاومت آن ها مشابه با ژنوتیپ های افتراقی نبود، به احتمال دارای ژن های جدید ناشناخته می باشند.