مقاله ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام روغنی
مقاله ارقام آجیلی
مقاله آفتابگردان
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: ارزنلو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابای اهری اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری لکه برگی آفتابگردان یکی از مهم ترین بیماری های اندام های هوایی این محصول به شمار می آید. کشت ژنوتیپ های مقاوم به این بیماری بدون تردید یکی از اقتصادی ترین روش کنترل بیماری به شمار می رود. این مطالعه با هدف ارزیابی واکنش ارقام رایج روغنی و آجیلی رایج در مزارع استان آذربایجان غربی در مقابل بیماری انجام شد. مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان رایج تحت کشت در این استان شامل سه رقم آجیلی دورسفید، پسته ای، قلمی و سه رقم روغنی آذرگل، اوروفلور، Master-op در شرایط گلخانه نسبت به سه جدایه از گونه A. alternata سنجیده شد. نتایج بررسی نشان داد که اختلاف معنی داری بین جدایه ها از نظر میزان بیماری زایی وجود دارد. قدرت بیماری زایی جدایه ها در بخش هایی بالایی و پایینی کانوپی نیز متفاوت بود. با اینکه ارقام مختلف واکنش های متفاوتی در مقابل بیماری نشان دادند، اما به طور کلی تمام ارقام در برابر بیماری آسیب پذیر بودند. تحقیق حاضر، اولین مطالعه در زمینه تعیین مقاومت نسبی برخی ارقام آفتابگردان در مقابل بیماری لکه برگی آلترناریایی در ایران می باشد.