مقاله ارزیابی مقاومت به سویه معمولی ویروسY سیب زمینی (PVYO) در چهار رقم سیب زمینی در شرایط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقاومت به سویه معمولی ویروسY سیب زمینی (PVYO) در چهار رقم سیب زمینی در شرایط گلخانه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت
مقاله ارقام سیب زمینی
مقاله PVYO
مقاله DAS-ELISA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زینتی فخرآباد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله نژاد سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویروس وای سیب زمینی گونه تیپ جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae، یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد سیب زمینی است که مقدار خسارت آن به عوامل متعددی از جمله رقم سیب زمینی، زمان وقوع آلودگی و سویه ویروس بستگی دارد. در حال حاضر آلودگی به این ویروس در بسیاری از مزارع توتون و سیب زمینی استان گلستان مشاهده می شود. استفاده از ارقام مقاوم موثرترین، اقتصادی ترین و کم خطرترین روش مبارزه و کاهش خسارت بیماری های ویروسی می باشد. این پژوهش با هدف تعیین عکس العمل چهار رقم سیب زمینی رایج در مزارع استان گلستان شامل بورن، بانبا، مارلا و ساتینا در مقابل آلودگی به PVYO و شناسایی منابع احتمالی مقاومت در مقابل این ویروس انجام گرفت. در مرحله هشت برگی بوته های هر رقم به روش مکانیکی با عصاره حاوی سویه PVYO ویروس مایه زنی شد. بوته ها پس از مایه زنی در گلخانه نگهداری شدند و ارزیابی علائم تا چهار هفته انجام گرفت. براساس درجه علائم ثبت شده در ارزیابی ها، تجزیه آماری صورت گرفت. هم چنین این رقم ها با آزمون داس الایزا نیز بررسی شدند. علائم آلودگی به ویروس وای سیب زمینی در تمامی رقم ها ایجاد شد، ولی از نظر شاخص درجه علائم تفاوت هایی وجود داشت. رقم ساتینا تنها رقمی بود که در آزمایش از نظر شاخص درجه علائم نسبت به میانگین کل ارقام، بالاترین شاخص و بیش ترین حساسیت را نشان داد، اما براساس نتایج داس الایزا بالاترین غلظت ویروس در رقم بورن مشاهده گردید.