مقاله ارزیابی مفهومی «حقوق نرم» در نظام منابع حقوق بین الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مفهومی «حقوق نرم» در نظام منابع حقوق بین الملل
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق نرم
مقاله حقوق سخت
مقاله منابع حقوق بین الملل
مقاله منطق دو ارزشی
مقاله منطق چند ارزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده توکل
جناب آقای / سرکار خانم: عطار محمدصالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو، و تغییرند. این خصیصه حقوق، یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است، در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیش رفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیش تر رخ می نمایاند. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرایندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنا نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرایندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد. اختلاف نظر در رابطه با ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لا ینحل می نماید. برانیم که با طرح دو مبنای مختلف در تحلیل مفهوم حقوق به ارائه مفهومی از این پدیده نسبتا جدید در نظام منابع حقوق بین الملل دست یافته، از این رهگذر این مساله را که حقوق نرم واقعا در مقولات حقوقی جای می گیرد و یا این که پدیده ای غیرحقوقی است مورد تحقیق قرار دهیم.